Christina Varenius

Christina Varenius

Ordförande

e-mail

Lotta Karlkvist

Lotta Karlkvist

Ledamot/vice ordförande

e-mail

Gunilla Johansson

Gunilla Johansson

Ledamot/ekonomiansvarig

e-mail

Bo Olofsson

Bo Olofsson

Ledamot/banchef

e-mail

Kerstin Stenberg

Kerstin Stenberg

Ledamot/sekreterare

e-mail

Claes Stavegren

Claes Stavegren

Ledamot

e-mail

Jesper Moberg

Jesper Moberg

Suppleant

e-mail

Lars-Erik Stolth

Lars-Erik Stolth

Suppleant

e-mail

Inga-Lill Åkerlid

Inga-Lill Åkerlid

Lekmannarevisor

Staffan Sahlin

Staffan Sahlin

Ordförande Valberedningen

Jan Hjort

Jan Hjort

Utvecklingschef


e-mail

Två Små SvinTvå Små Svin PoolbutikenPoolbutiken JONIJONI HESO ConsultingHESO Consulting Rydbergs Biluthyrning ABRydbergs Biluthyrning AB Elektrotjänst Mikael Hagström ABElektrotjänst Mikael Hagström AB ÅKERLID CONSULTING ABÅKERLID CONSULTING AB CAMFILCAMFIL TROSA JÄRN & FÄRGTROSA JÄRN & FÄRG VVS Besiktning & Kontroll AB/Världens Ände Friskvårdare ABVVS Besiktning & Kontroll AB/Världens Ände Friskvårdare AB Tre Små RumTre Små Rum Bra HusBra Hus Trosa DäckmarknadTrosa Däckmarknad Bomans HotellBomans Hotell BILLY GUSTAFSSON FASTIGHETS ABBILLY GUSTAFSSON FASTIGHETS AB JegabJegab LiabLiab TROSA STADSHOTELL & SPATROSA STADSHOTELL & SPA Inpart Trading ABInpart Trading AB Inpart Trading ABInpart Trading AB ÅKERBERGS TRAFIKÅKERBERGS TRAFIK Åkerbergs TrafikÅkerbergs Trafik SkobesSkobes MazeMaze DR PlattsättningDR Plattsättning ALEX i JärnaALEX i Järna Anders Eriksson MureriAnders Eriksson Mureri Bo Olofsson Konsult ABBo Olofsson Konsult AB DaVisionDaVision KöretKöret DC Vent ABDC Vent AB GMLGML HOLMENHOLMEN HULOHULO Håpe VentilatiomHåpe Ventilatiom ICA TrossenICA Trossen IngrezzoIngrezzo Kjellbergs ByggKjellbergs Bygg Kjellbergs Radio och TVKjellbergs Radio och TV Koano ABKoano AB MeksterMekster NOKONNOKON Nora Trädgård ABNora Trädgård AB OrcaOrca RESOLVATORRESOLVATOR ShopenShopen Trosa KlädhusTrosa Klädhus TROSA TURISMTROSA TURISM Täll Maskiner ABTäll Maskiner AB WebOne ABWebOne AB Vent AssistansVent Assistans
Copyright © Trosa Golfklubb 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB