Christina Varenius

Christina Varenius

Ordförande

e-mail

Lotta Karlkvist

Lotta Karlkvist

Ledamot/vice ordförande

e-mail

Gunilla Johansson

Gunilla Johansson

Ledamot/ekonomiansvarig

e-mail

Bo Olofsson

Bo Olofsson

Ledamot/banchef

e-mail

Kerstin Stenberg

Kerstin Stenberg

Ledamot

e-mail

Jesper Moberg

Jesper Moberg

Ledamot

e-mail

John Känttä

John Känttä

Suppleant

e-mail

Lars-Erik Stolth

Lars-Erik Stolth

Suppleant

e-mail

Inga-Lill Åkerlid

Inga-Lill Åkerlid

Lekmannarevisor

Janne Eklund

Ordförande Valberedningen

Maria Kastenfalk

Valberedningen

John Darling

John Darling

Klubbchef/pro


e-mail

Två Små SvinTvå Små Svin JegabJegab JONIJONI KöretKöret Rydbergs Biluthyrning ABRydbergs Biluthyrning AB Elektrotjänst Mikael Hagström ABElektrotjänst Mikael Hagström AB ÅKERLID CONSULTING ABÅKERLID CONSULTING AB CAMFILCAMFIL TROSA JÄRN & FÄRGTROSA JÄRN & FÄRG VVS Besiktning & Kontroll AB/Världens Ände Friskvårdare ABVVS Besiktning & Kontroll AB/Världens Ände Friskvårdare AB Tre Små RumTre Små Rum Bra HusBra Hus Trosa DäckmarknadTrosa Däckmarknad Bomans HotellBomans Hotell BILLY GUSTAFSSON FASTIGHETS ABBILLY GUSTAFSSON FASTIGHETS AB Ventassisans i Trosa ABVentassisans i Trosa AB LiabLiab TROSA STADSHOTELL & SPATROSA STADSHOTELL & SPA Inpart Trading ABInpart Trading AB Inpart Trading ABInpart Trading AB ÅKERBERGS TRAFIKÅKERBERGS TRAFIK Åkerbergs TrafikÅkerbergs Trafik SkobesSkobes MazeMaze DR PlattsättningDR Plattsättning Brava VattenreningBrava Vattenrening Bo Olofsson Konsult ABBo Olofsson Konsult AB DaVisionDaVision DC Vent ABDC Vent AB GMLGML HANDELSBANKENHANDELSBANKEN HOLMENHOLMEN HULOHULO Håpe VentilatiomHåpe Ventilatiom IngrezzoIngrezzo Koano ABKoano AB M. BOIJE ABM. BOIJE AB Muréns Maskinservice ABMuréns Maskinservice AB Nora Trädgård ABNora Trädgård AB RESOLVATORRESOLVATOR ShopenShopen Trosa KlädhusTrosa Klädhus TROSA TURISMTROSA TURISM Täll Maskiner ABTäll Maskiner AB WebOne ABWebOne AB
Copyright © Trosa Golfklubb 2021 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB