Regel- och handicapkommittén

Regel- och handicapkommittén har ansvaret för att vi följer golfförbundets regler för golfspel här på klubben och att vi har lokala regler som är speciella för just vår klubb, inom ramen för vad som är tillåtet av golfförbundet. Regel- och handicapkommittén är också ansvariga för revision av handicap.

Har du frågor om regler eller handicap så kontakta Bruno Åstrand, kommitténs ordförande, tillika förbundsdomare på 070-588 17 89

eller regelkommitte@trosagk.se

 

20200120_122351

 

 

 

Regel-quizz. Svaren är de kursiva, fetade, med hänvisning till vilken regel efteråt.

 

Regeltips – fråga 1

Spelare A och B spelar match. Båda spelarnas bollar ligger på green. Av misstag sparkar spelare B till spelare A:s boll. Vad blir följden?

1)     Spelare B förlorar hålet

2)     Spelare B får 1 pliktslag och bollen måste återplaceras

3)     Ingen plikt för någon men bollen ska återplaceras – R9.5b Undantag 3  

 

Regeltips – fråga 2

Spelaren tar i för kung och fosterland i ett försök att nå green med inspelet. Det blev inte så lyckat – han slår upp en stor torva som fortfarande sitter fast i marken men bollen flyttar sig bara några centimeter. Innan han gör ett nytt försök placerar han tillbaka torvan och trampar fast den så att den inte stör hans nästa försök. Vad blir följden?

1)     Spelaren får 1 pliktslag

2)     Spelaren får 2 pliktslag – R8.1a

3)     Ingen plikt – torvor ska återplaceras

 

 

Regeltips – fråga 3

När spelaren hade markerat, rengjort och återplacerat sin boll på green, kom en kraftig vindby och flyttade bollen en meter närmare hålet.  Vad ska spelaren nu göra?

1)     Återplacera bollen utan plikt – 9.3 Undantag

2)     Spela vidare utan plikt

3)     Spela vidare med 1 slags plikt

 

Regeltips – fråga 4

En spelare gör en övningssving och rubbar av misstag sin boll i spel på fairway. Vad blir följden?

1)     Ingen plikt men bollen ska återplaceras

2)     1 pliktslag och bollen måste återplaceras – 9.4b

3)     Ingen plikt – det räknas som ett slag och bollen ska spelas som den ligger

 

Regeltips – fråga 5

I slagspel svingar en spelare mot en boll i ruffen men missar! Han upptäcker då att det inte var hans boll. Vad blir följden?

1)     Inget händer!

2)     Spelaren får 2 pliktslag för spel på fel boll och det missade slaget räknas

3)     Spelaren får 2 pliktslag för spel på fel boll men det missade slaget räknas inte – Def slag, R6.3c

 

 

Regeltips – fråga 6

En spelare får slut på bollar under en rond. Vad blir följden?

1)     Spelaren måste avbryta ronden

2)     Spelaren får låna bollar av vem som helst – R4.2a

3)     Spelaren kan avbryta spelet för att hämta eller köpa några fler bollar

 

Regeltips – fråga 7

En spelare i matchspel flyttar ett löv som ligger nära hans boll och när han gör det rubbas hans boll. Vad blir följden?

1)     Ingen plikt och bollen ska återplaceras

2)     Spelaren får 1 pliktslag och bollen måste återplaceras – R15.1b

3)     Spelaren förlorar hålet

 

Regeltips – fråga 8

En spelare slår sitt andraslag, söker efter bollen helt kort och går sedan tillbaka och droppar en annan boll. Den ursprungliga bollen hittas inom 3 minuter och innan den droppade bollen spelas. Vad blir följden?

1)     Spelaren måste fortsätta med den ursprungliga bollen

2)     Spelaren måste fortsätta med den droppade bollen med 1 pliktslag – R18.1 och R14.4 (boll blir i spel)

3)     Spelaren kan välja att fortsätta med antingen den ursprungliga eller den droppade bollen

 

Regeltips – fråga 9

Spelare A och B spelar match. På hål 9 hamnar B:s andraslag på övergången över diket efter 150m. Man är osäker på vad som gäller och kommer överens om att B får fri dropp vilket är mot regeln! Vad blir följden?

1)     Båda blir diskade för att de tillämpade en regel felaktigt

2)     Spelare B förlorar hålet

3)     Ingen plikt för någon eftersom avsikten inte var att handla mot regeln – R1.3c eller R20.1b

 

Regeltips – fråga 10

På väg mellan hål 12 och 13 i en slaggolftävling stannar en spelare och övningsputtar på övningsgreenen. Vad blir följden?

1)     Spelaren blir diskad

2)     Spelaren får 2 pliktslag

3)     Ingen plikt – det är tillåtet att öva puttning eller chippning på senast spelade greenen eller en övningsgreen under ronden – R5.5b Undantag

 

 

Regeltips – fråga 11

En spelares boll hamnar på en belagd väg och han väljer att ta lättnad. Av misstag droppar han en annan boll än den ursprungliga och spelar den. Vad blir följden?

1)     Spelaren får ingen plikt och hålet ska spelas klart med den inbytta bollen – R14.3a

2)     Spelaren får 2 pliktslag och hålet ska spelas klart med den inbytta bollen

3)     Spelaren måste droppa den ursprungliga bollen och spela klart hålet med den. Han får 2 pliktslag men det gjorda slaget räknas inte

 

Regeltips – fråga 12

När spelaren slår ett slag i närheten av ett buskage, råkar han med slaget bryta av en gren. Vad blir följden?

1)     Ingen plikt – R8.1b (7)

2)     Spelare får 1 pliktslag

3)     Spelare får 2 pliktslag

 

Regeltips – fråga 13

En spelare känner på en reva nära sin boll för att avgöra om den är lös. När den inte var det återställer han läget så noga han kan. Vad blir följden?

1)     Spelaren förlorar hålet i matchspel

2)     Spelaren får 1 pliktslag i slagspel

3)     Ingen plikt – R8.1b (11)

 

Regeltips – fråga 14

En spelare slår sitt utslag på hål 14 mot kullen med träd på högersidan. Han observerade inte att bollen studsade mot en trädstam och tillbaka ut i ruffen. På väg fram för att leta efter bollen på kullen sparkar han till en boll som visar sig vara hans. Vad blir följden?

1)     Spelaren skulle förlora hålet i matchspel

2)     Spelaren får 1 pliktslag och bollen måste återplaceras -R9.4b (Tolkning 9.4b/2)

3)     Ingen plikt eftersom det skedde under letande, bollen ska återplaceras

 

Regeltips – fråga 15

I matchspel markerar en spelare sin boll och lägger den åt sidan. Av misstag puttar spelaren bollen utan att återplacera den på rätt plats. Vad blir domslutet?

1)     Spelare B förlorar hålet – Def boll i spel/fel boll och R6.3c

2)     Spelare B får 2 pliktslag och bollen måste spelas från rätt plats

3)     Spelare måste rätta misstaget annars förlorar han hålet

 

Regeltips – fråga 16

En spelares slag resulterar i att bollen träffar en trädstam och studsar tillbaka och träffar spelaren golfbag. Vad blir följden?

1)     Ingen plikt – R11.1a

2)     Spelaren får 1 pliktslag och bollen måste spelas som den ligger

3)     Spelaren får 2 pliktslag och bollen måste spelas som den ligger

 

Regeltips – fråga 17

På hål 17 hamnar spelarens slag från tee i ruff bakom greenen. När han chippar mot green råkar han träffa bollen två gånger (”dubbelslag”). Han behöver sedan två puttar för att få bollen i hål. Vad blir resultatet på hålet?

1)     5 slag

2)     4 slag – R10.1a

3)     6 slag

 

Regeltips – fråga 18

På väg ut till sitt starthål i en tävling med shotgunstart stannar en spelare och testar hur en boll rullar på en green han passerar. Vad blir följden?

1)     Spelaren blir diskad

2)     Spelaren får 2 pliktslag – R5.2b

3)     Ingen plikt eftersom ronden inte var påbörjad

 

 

Två Små SvinTvå Små Svin JegabJegab JONIJONI KöretKöret Rydbergs Biluthyrning ABRydbergs Biluthyrning AB Elektrotjänst Mikael Hagström ABElektrotjänst Mikael Hagström AB ÅKERLID CONSULTING ABÅKERLID CONSULTING AB CAMFILCAMFIL TROSA JÄRN & FÄRGTROSA JÄRN & FÄRG VVS Besiktning & Kontroll AB/Världens Ände Friskvårdare ABVVS Besiktning & Kontroll AB/Världens Ände Friskvårdare AB Tre Små RumTre Små Rum Bra HusBra Hus Trosa DäckmarknadTrosa Däckmarknad Bomans HotellBomans Hotell BILLY GUSTAFSSON FASTIGHETS ABBILLY GUSTAFSSON FASTIGHETS AB Ventassisans i Trosa ABVentassisans i Trosa AB LiabLiab TROSA STADSHOTELL & SPATROSA STADSHOTELL & SPA Inpart Trading ABInpart Trading AB Inpart Trading ABInpart Trading AB ÅKERBERGS TRAFIKÅKERBERGS TRAFIK Åkerbergs TrafikÅkerbergs Trafik SkobesSkobes MazeMaze DR PlattsättningDR Plattsättning Brava VattenreningBrava Vattenrening Bo Olofsson Konsult ABBo Olofsson Konsult AB DaVisionDaVision DC Vent ABDC Vent AB GMLGML HANDELSBANKENHANDELSBANKEN HOLMENHOLMEN HULOHULO Håpe VentilatiomHåpe Ventilatiom IngrezzoIngrezzo Koano ABKoano AB M. BOIJE ABM. BOIJE AB Muréns Maskinservice ABMuréns Maskinservice AB Nora Trädgård ABNora Trädgård AB RESOLVATORRESOLVATOR ShopenShopen Trosa KlädhusTrosa Klädhus TROSA TURISMTROSA TURISM Täll Maskiner ABTäll Maskiner AB WebOne ABWebOne AB
Copyright © Trosa Golfklubb 2022 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB