LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2023 FÖR TROSA GOLFKLUBB

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid ranchen och på hemsidan.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

1. Out of bounds (Regel 18.2)

 

1. Out of bounds definieras av vita pinnar eller vita linjer.

2. Out of bounds definieras på hål 12 av vägen. En boll är out of bounds om den ligger på eller har passerat vägen.

3. Out of bounds definieras också av viltstängsel och på hål 18 av skyddsnätet mot vägen. Gränsen definieras av den inre kanten av stolparna.

4. Vid spel av hål 14, är höger sida på hålet, definierat av vita pinnar med svart baksida, out of bounds. Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 14. På alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål.

 

2. Pliktområden (Regel 17)

 

1. Följande röda pliktområden sträcker sig till och sammanfaller med kanten för out of bounds:
- vänster sida på hål 1, i höjd med greenen,

- vänster sida på hål 3, efter vägövergången,
- vänster sida på hål 4,

- höger sida på hål 6, även till höger framme vid green,
- vänster sida på hål 12 och
- vänster sida på hål 13.

 

2. Det röda pliktområdet till vänster om green på hål 5 som bara är definierat på en sida är oändligt.

 

3. De röda pliktområdena på höger sida av hål 13, hål 16 och hål 17 som bara är definierade på en sida är oändliga.

 

4. Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområdet på höger sida av hål 5 får spelaren spela en provisorisk boll enligt Regel 18.3 som har ändrats på detta sätt:

När spelaren spelar den provisoriska bollen får spelaren välja lättnadsalternativet slag och distans (se Regel 17.1d(1)), lättnadsalternativet bakåt med flagglinjen (se Regel 17.1d(2)) eller lättnadsalternativet i sidled (se Regel 17.1d(3)).

Efter att spelaren har spelat en provisorisk boll enligt denna regel får spelaren inte använda något ytterligare alternativ enligt Regel 17.1 med avseende på den ursprungliga bollen. För att avgöra när den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel eller om den måste eller får överges gäller Regel 18.3c(2) och 18.3c(3) med undantag för att:

  • När den ursprungliga bollen hittas i pliktområde inom tre minuters söktid får spelaren välja att antingen:
    • Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet och i så fall får den provisoriska bollen inte spelas. Alla slag med den provisoriska bollen innan den övergavs (inklusive gjorda slag och varje pliktslag för spel enbart på den bollen) räknas inte eller
    • Fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får inte den ursprungliga bollen spelas.
  • När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområde blir den provisoriska bollen spelarens boll i spel.

OBS! Spelaren måste deklarera att bollen som spelas är provisorisk!

 

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 

a) Bollen träffar kraftledning

1. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av hål 11, 14 eller 17 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

 

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade delar av banan

 

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Område definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Myrstackar.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

 

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

 

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

6. Övning

Övning på övningsområdet till höger om hål 13 anses inte utgöra ett brott mot regel 5.2.

 

7. Scorekortsansvar

Regel 3.3b (resultathantering i slagspel).

(2). Om en spelare vid tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag). Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

 

 

 

TÄVLINGSVILLKOR

 

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 

Registrerade ronder i GIT

EGA Tävlingshandicap försvinner i och med att det nya WHS införs 2020-03-01. Motsvarande bestämmelse (krav på att spelaren har ett visst antal registrerade ronder) kan fortfarande anges i en tävlings villkor för att spelaren ska ha rätt att tävla om priser.

 

Anmälan till tävling

a. Anmälan till tävling skall ske senast klockan 12.00 tisdag innan helgtävling. Anmälan skall ske via terminal, på internet ”din golf” eller till kansliet. Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ändringar av programmet samt att begränsa antalet deltagande i tävling. Urvalsprincip är anmälningsordning om inget annat sägs. Efteranmälan kan normalt ej ske men kan av tävlingsledningen tillåtas för att ersätta återbud.

Introduktionskort, företagsbollar eller andra frikort gäller ej vid tävling.

b. Startlista anslås i klubbhuset senast klockan 12.00 fredag före helg, samt på klubbens hemsida, www.trosagk.se och/eller internet ”din golf”.

c. Starttider är 08.00 - 12.30. Startmellanrum är normalt 9 minuter vilket maximerar antal startande i singel till 93.

d. Senast 15 min före start skall spelare anmäla sig till tävlingsledningen.

e. OBS! Spelare som anmält sig till tävling och som uteblir från start kommer ej att kunna beredas plats till nästkommande tävlingstillfällen. Anmälningsavgift skall dock erläggas till fullo.

f. Startförbud vid tävlingar är normalt 1 timme före första start.

 

Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

A = +4,0 -12,4 B = 12,5 - 19,4 C = 19,5 - 36 D = 37-54

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

 

Särskiljning (Regel 3.3a)

När en match (matchspel) som slutar lika måste avgöras skall detta ske genom att särspel sker hål för hål med början på hål 1.
Särspel i slagspel skall avgöras genom växelvis spel av hål 1 och hål 12 med början på hål 1.

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.

I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom spel av hål 18 om och om igen. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.


 

Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingsexpeditionen. Scorekortet är inlämnat när det mottagits i tävlingsexpeditionen.

 

 

Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

 

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

Golfbil vid tävling

Vid tävling får golfbil endast användas mot uppvisande av läkarintyg eller ett intyg från spelarens hemmaklubb som bekräftar att spelaren har ett läkarintyg som ger rätt till golfbil. Gäller ej Antikrundan.                                                                                    Vid tillfällig skada har Tävlingsledaren rätt att utfärda dispens för aktuell tävling.

 

Dokumentet reviderat och godkänt av Trosa Golfklubbs Tävlingskommittè i maj 2023

Två Små SvinTvå Små Svin KöretKöret JONIJONI Vagnhärads BilverkstadVagnhärads Bilverkstad Rydbergs TransportRydbergs Transport Elektrotjänst Mikael Hagström ABElektrotjänst Mikael Hagström AB Bengt och Inga-Lill ÅkerlidBengt och Inga-Lill Åkerlid CAMFILCAMFIL JordskottJordskott PoolbutikenPoolbutiken Turtle PayTurtle Pay Tre Små RumTre Små Rum Bra HusBra Hus LiabLiab Trosa VillaTrosa Villa Trosa DäckmarknadTrosa Däckmarknad Bomans HotellBomans Hotell BILLY GUSTAFSSON FASTIGHETS ABBILLY GUSTAFSSON FASTIGHETS AB JegabJegab MeksterMekster TROSA STADSHOTELL & SPATROSA STADSHOTELL & SPA Inpart Trading ABInpart Trading AB Inpart Trading ABInpart Trading AB ÅKERBERGS TRAFIKÅKERBERGS TRAFIK Åkerbergs TrafikÅkerbergs Trafik SkobesSkobes DR PlattsättningDR Plattsättning ALEX i JärnaALEX i Järna DaVisionDaVision DC Vent ABDC Vent AB GMLGML HOLMENHOLMEN HULOHULO Håpe VentilatiomHåpe Ventilatiom ICA TrossenICA Trossen Koano ABKoano AB MurénsMuréns KöretKöret NOKONNOKON Nora Trädgård ABNora Trädgård AB OrcaOrca PoolbutikenPoolbutiken RESOLVATORRESOLVATOR ShopenShopen Trosa KlädhusTrosa Klädhus TROSA TURISMTROSA TURISM vagnhärads bilverkstadvagnhärads bilverkstad WebOne ABWebOne AB
Copyright © Trosa Golfklubb 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB