HOLE IN ONE

 

Hålkopp

 

En hole-in-one är mycket sällsynt; ett sådant ”lyckoslag” är därför ansett och brukar firas med Champagne.

 

Enligt Golf Digest är sannolikheten för en är amatör att slå en hole-in-one 1:12 750. I ett vadslagningsspel i Deutscher Golf Verband, rapporterades sammanlagt 473 hole-in-one spelade på cirka 4,8 miljoner par 3-hål. Beräkning av detta ger en avrundad sannolikhet på 1på 10150 försök.

 

Den amerikanska försäkringen Hole In One Insurance anger att sannolikheten för en amatör att slå en hole-in-one är 1på 12500 försök medan motsvarande sannolikhet för en professionell golfspelare är 1på 2500 försök.

 


 

  • Scoren måste vara 1. Score definieras som det antal slag inklusive eventuella pliktslag spelare använt på ett hål.Vid brott mot Regel 4-1, 4-2, 4-4 klubbor och Regel 6-4 Caddie, Tävlingsreglerna beträffande Caddie vid juniortävling samt Persontransporthjälpmedel kan beroende av när brottet upptäcks HIO ej göras på hål 1-2.
  • Hålen skall ha spelats i rätt följd och spelet skall påbörjas på hål 1 eller 10 alternativt på av tävlingsledningen/klubben anvisad första tee.
  • Hålets längd saknar betydelse.
  • Scoren måste kunna intygas av markör, annan spelare eller person som sett slaget och godkännas av klubben.
  • Bollen skall ha hålats på ordinarie green efter ett slag från för ronden bestämd tee.
  • Ronden behöver ej fullbordas.

 

På följande golfhål har nedanstående personer gjort Hole In One på Trosa Gk

 

 

Anderzons FiskAnderzons Fisk BILLY GUSTAFSSON FASTIGHETS ABBILLY GUSTAFSSON FASTIGHETS AB Bomans HotellBomans Hotell Bra HusBra Hus CAMFILCAMFIL DC Vent ABDC Vent AB Elektromekaniska ABElektromekaniska AB ELEKTROTJÄNSTELEKTROTJÄNST GMLGML HANDELSBANKENHANDELSBANKEN HOLMENHOLMEN HULOHULO HÅPA Ventilation ABHÅPA Ventilation AB ICA TROSSENICA TROSSEN Inpart Trading ABInpart Trading AB JONIJONI JÄRNA BILCENTRUM ABJÄRNA BILCENTRUM AB M. BOIJE ABM. BOIJE AB Muréns Maskinservice ABMuréns Maskinservice AB Nora Trädgård ABNora Trädgård AB NOTOM DÄCK ABNOTOM DÄCK AB RESOLVATORRESOLVATOR Rydbergs Biluthyrning ABRydbergs Biluthyrning AB Spegel Vent & PlåtSpegel Vent & Plåt TAXI 10000TAXI 10000 TDABTDAB Tre Små RumTre Små Rum TROSA JÄRN & FÄRGTROSA JÄRN & FÄRG Trosa KlädhusTrosa Klädhus TROSA STADSHOTELL & SPATROSA STADSHOTELL & SPA TROSA TURISMTROSA TURISM Täll Maskiner ABTäll Maskiner AB Ventassisans i Trosa ABVentassisans i Trosa AB VVS Besiktning & Kontroll AB/Världens Ände Friskvårdare ABVVS Besiktning & Kontroll AB/Världens Ände Friskvårdare AB WebOne ABWebOne AB ÅgårdenÅgården ÅKERBERGS TRAFIKÅKERBERGS TRAFIK ÅKERLID CONSULTING ABÅKERLID CONSULTING AB ÖSPÖSP
Copyright © Trosa Golfklubb 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB