TROSA GK:s STYRELSE

styrelsen@trosagk.se

 

 

 

  

Ordförande och Ekonomiansvarig/ Ordförande i Veterankommittén

Janne Brännberger

Jan Brännberger 070-818 93 14

janne.brannberger@gmail.com

 

Ledamot samt ansvarig i Ban- och fastighetskommittén

Bosse Olofsson

 

Bo Olofsson 070-663 72 25

boolofsson2@gmail.com

 

 

 

 

Ledamot ansvarig marknadsföring och sponsorverksamhet

Lasse Ström 

 

Lasse Ström

070 7950595

lasse@dagnyson.se

 

Ledamot 

Veronica Bengtsson

veronica_bengtsson@live.se

 

Ledamot

Katarina Darling

katarina.darling@icloud.com

 

Sekreterare:

Kerstin Stenberg

kerstin.stenberg49@gmail.com

 

 

Suppleant 

  John kenttä 

 

John Kenttä   

j.kentta@telia.com

  

Håkan Stenqvist

haksten@hotmail.com 

 

 

Revisor samt Suppleant

Dag Örtqvist

dag.ortqvist@gmail.com

 

Valberedning 

 

Janne Eklund

jeklund@cokecce.com

 

Sture Hagström

sture.hagstrm@telia.com


Lekmannarevisor


Inga-Lill Åkerlid
akerlid@telia.com

 

 


GKplus


Som fullvärdig seniormedlem i Trosa GK spelar du fritt på ytterligare 8 banor runt Stockholm


GKplus

Medlemshörna

Golf-ID:
-
Lösenord: