HOLE IN ONE

 

Hålkopp

 

En hole-in-one är mycket sällsynt; ett sådant ”lyckoslag” är därför ansett och brukar firas med Champagne.

 

Enligt Golf Digest är sannolikheten för en är amatör att slå en hole-in-one 1:12 750. I ett vadslagningsspel i Deutscher Golf Verband, rapporterades sammanlagt 473 hole-in-one spelade på cirka 4,8 miljoner par 3-hål. Beräkning av detta ger en avrundad sannolikhet på 1på 10150 försök.

 

Den amerikanska försäkringen Hole In One Insurance anger att sannolikheten för en amatör att slå en hole-in-one är 1på 12500 försök medan motsvarande sannolikhet för en professionell golfspelare är 1på 2500 försök.

 


 

  • Scoren måste vara 1. Score definieras som det antal slag inklusive eventuella pliktslag spelare använt på ett hål.Vid brott mot Regel 4-1, 4-2, 4-4 klubbor och Regel 6-4 Caddie, Tävlingsreglerna beträffande Caddie vid juniortävling samt Persontransporthjälpmedel kan beroende av när brottet upptäcks HIO ej göras på hål 1-2.
  • Hålen skall ha spelats i rätt följd och spelet skall påbörjas på hål 1 eller 10 alternativt på av tävlingsledningen/klubben anvisad första tee.
  • Hålets längd saknar betydelse.
  • Scoren måste kunna intygas av markör, annan spelare eller person som sett slaget och godkännas av klubben.
  • Bollen skall ha hålats på ordinarie green efter ett slag från för ronden bestämd tee.
  • Ronden behöver ej fullbordas.

 

På följande golfhål har nedanstående personer gjort Hole In One på Trosa Gk

 

 


GKplus


Som fullvärdig seniormedlem i Trosa GK spelar du fritt på ytterligare 8 banor runt Stockholm


GKplus

Medlemshörna

Golf-ID:
-
Lösenord: