Vad är årlig handicaprevision?

 

Golfklubbens handicapkommitté ska genomföra en handicaprevision minst en gång per år. Handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare i handicapgrupp 1-5 och är en nödvändig del av EGA Handicapregler. Det huvudsakliga målet med varje handicaprevision är att bedöma huruvida spelförmågan hos spelare i handicapgrupp 1 till 5 verkligen speglas av deras nuvarande handicap. Handicaprevisionen baseras på minimum åtta handicapgrundande scorer som registrerats de senaste 24 månaderna.

 

För att hjälpa handicapkommittéer att fatta välgrundade beslut finns en handicaprevisionsrapport i GIT att tillgå. Rapporten identifierar spelare vars prestationer, i förhållande till deras aktuella handicap, faller utanför förväntade resultat. Sådana spelares handicap bör övervägas för justering.

SGF kan hjälpa golfklubbarna genom att göra denna handicaprevision automatiskt vid årsskiftet via GIT. Automatiken gäller bara höjning av handicap, ej sänkning. Eventuella sänkningar får golfklubben själv ta ställning till via handicaprevisionsrapporten i GIT.

 

SGF kommer fråga om golfklubben vill sköta hela handicaprevisionen själv. Enkät med möjlighet att tacka nej till automatisk handicaprevisionen kommer att skickas ut till golfklubben samt HCP-ansvariga under vecka 42 (Oktober). Om golfklubben väljer att göra det själv, justerar SGF inte dess medlemmars handicap. Om SGF inte får någon återkoppling från golfklubben, kommer medlemmarna i den golfklubben att bli föremål för automatisk handicaprevision.

 

Alltså det är ingen skada skedd om klubben inte svarar, men vi upprepar, att den automatiska årsrevisionen bara gör höjningar. Eventuella sänkningar måste alla golfklubbar ta ställning till.


GKplus


Som fullvärdig seniormedlem i Trosa GK spelar du fritt på ytterligare 8 banor runt Stockholm


GKplus

Medlemshörna

Golf-ID:
-
Lösenord: