LOKALA REGLER FÖR TROSA Gk  

Lokal regel  

 

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling.

Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

 

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019 FÖR TROSA GOLFKLUBB

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid ranchen och på hemsidan.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

Out of bounds (Regel 18.2)

1. Out of bounds definieras av vita pinnar eller vita linjer.

2. Out of bounds definieras på hål 12 av vägen. En boll är out of bounds om den ligger på eller har passerat vägen.

3. Out of bounds definieras också av viltstängsel och på hål 18 av skyddsnätet. Gränsen definieras av den inre kanten av stolparna.

4. Vid spel av hål 14, är höger sida på hålet, definierat av vita pinnar med svart baksida, out of bounds. Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 14. På alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål.

 

Pliktområden (Regel 17)

1. Följande röda pliktområden sträcker sig till och sammanfaller med kanten för out of bounds:
- vänster sida på hål 1, i höjd med greenen,

- vänster sida på hål 3, efter vägövergången,
- vänster sida på hål 4,

- höger sida på hål 6, även till höger framme vid green,
- vänster sida på hål 12 och
- vänster sida på hål 13.

 

2. De röda pliktområdena på höger sida av hål 13, hål 16 och hål 17 som bara är definierade på en sida är oändliga.

 

3. Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområdet på höger sida av hål 5 får spelaren spela en provisorisk boll enligt Regel 18.3 som har ändrats på detta sätt:

När spelaren spelar den provisoriska bollen får spelaren välja lättnadsalternativet slag och distans (se Regel 17.1d(1)), lättnadsalternativet bakåt med flagglinjen (se Regel 17.1d(2)) eller lättnadsalternativet i sidled (se Regel 17.1d(3)).

Efter att spelaren har spelat en provisorisk boll enligt denna regel får spelaren inte använda något ytterligare alternativ enligt Regel 17.1 med avseende på den ursprungliga bollen. För att avgöra när den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel eller om den måste eller får överges gäller Regel 18.3c(2) och 18.3c(3) med undantag för att:

  • När den ursprungliga bollen hittas i pliktområde inom tre minuters söktid får spelaren välja att antingen:
    • Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet och i så fall får den provisoriska bollen inte spelas. Alla slag med den provisoriska bollen innan den övergavs (inklusive gjorda slag och varje pliktslag för spel enbart på den bollen) räknas inte eller
    • Fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får inte den ursprungliga bollen spelas.
  • När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområde blir den provisoriska bollen spelarens boll i spel.

OBS! Spelaren måste deklarera att bollen som spelas är provisorisk!

 

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Bollen träffar kraftledning

1. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av hål 11, 14 eller 17 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

 

Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Område definierat av blåvita pinnar är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Myrstackar.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

 

Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

Övning

 

Övning på övningsområdet till höger om hål 13 anses inte utgöra ett brott mot regel 5.2.


 

TÄVLINGSVILLKOR

 

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 

Registrerade ronder i GIT

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Tävlingshandicap.

Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.

 

Anmälan till tävling

a. Anmälan till tävling skall ske senast klockan 12.00 tisdag innan helgtävling. Anmälan skall ske via terminal, på internet ”din golf” eller till kansliet. Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ändringar av programmet samt att begränsa antalet deltagande i tävling. Urvalsprincip är anmälningsordning om inget annat sägs. Efteranmälan kan normalt ej ske men kan av tävlingsledningen tillåtas för att ersätta återbud.

Introduktionskort, företagsbollar eller andra frikort gäller ej vid tävling.

b. Startlista anslås i klubbhuset senast klockan 12.00 fredag före helg, samt på klubbens hemsida, www.trosagk.se och/eller internet ”din golf”.

c. Starttider är 08.00 - 12.30. Startmellanrum är normalt 9 minuter vilket maximerar antal startande i singel till 93.

d. Senast 15 min före start skall spelare anmäla sig till tävlingsledningen.

e. OBS! Spelare som anmält sig till tävling och som uteblir från start kommer ej att kunna beredas plats till nästkommande tävlingstillfällen. Anmälningsavgift skall dock erläggas till fullo.

f. Startförbud vid tävlingar är normalt 1 timme före första start.

 

Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

A = +4,0 -12,4 B = 12,5 - 19,4 C = 19,5 - 36 D = 37-54

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

 

Särskiljning (Regel 3.3a)

När en match (matchspel) som slutar lika måste avgöras skall detta ske genom att särspel sker hål för hål med början på hål 1.
Särspel i slagspel skall avgöras genom växelvis spel av hål 1 och hål 12 med början på hål 1.

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.

I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom spel hål för hål växelvis av hål 1 och hål 12 med början på hål 1. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.


 

Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingsexpeditionen. Scorekortet är inlämnat när det mottagits i tävlingsexpeditionen.

 

 

Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

 

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

Beslutade av Trosa Golfklubbs styrelse i april 2019

 

 

Revision av dokumentet utförd 2017-02-14 av förbundsdomare Bruno Åstrand

Godkända av styrelsen för Trosa GK

AmticoAmtico BILLY GUSTAFSSON FASTIGHETS ABBILLY GUSTAFSSON FASTIGHETS AB Bo Olofsson Konsult ABBo Olofsson Konsult AB Bomans HotellBomans Hotell Bra HusBra Hus CAMFILCAMFIL DC Vent ABDC Vent AB Elektromekaniska ABElektromekaniska AB Elektrotjänst Mikael Hagström ABElektrotjänst Mikael Hagström AB GMLGML HANDELSBANKENHANDELSBANKEN HOLMENHOLMEN HULOHULO HÅPA Ventilation ABHÅPA Ventilation AB ICA TROSSENICA TROSSEN Inpart Trading ABInpart Trading AB Inpart Trading ABInpart Trading AB Jerry J`s MåleriJerry J`s Måleri JONIJONI M. BOIJE ABM. BOIJE AB Muréns Maskinservice ABMuréns Maskinservice AB Nora Trädgård ABNora Trädgård AB RESOLVATORRESOLVATOR Rydbergs Biluthyrning ABRydbergs Biluthyrning AB ShopenShopen Skobes / TrosabussenSkobes / Trosabussen Spegel Vent & PlåtSpegel Vent & Plåt SuccesumSuccesum TDABTDAB Tre Små RumTre Små Rum Trosa DäckmarknadTrosa Däckmarknad Trosa Golv ABTrosa Golv AB TROSA JÄRN & FÄRGTROSA JÄRN & FÄRG Trosa KlädhusTrosa Klädhus TROSA STADSHOTELL & SPATROSA STADSHOTELL & SPA TROSA TURISMTROSA TURISM Täll Maskiner ABTäll Maskiner AB Ventassisans i Trosa ABVentassisans i Trosa AB VVS Besiktning & Kontroll AB/Världens Ände Friskvårdare ABVVS Besiktning & Kontroll AB/Världens Ände Friskvårdare AB WebOne ABWebOne AB ÅKERBERGS TRAFIKÅKERBERGS TRAFIK ÅKERLID CONSULTING ABÅKERLID CONSULTING AB
Copyright © Trosa Golfklubb 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB