Hedebyskolans Golfdag den 1 Juni!!!


Efter succéer från 2015/16 då klubben bjudit in Hedebyskolan till en Golfdag

veckan före skolavslutningen, har skolan (från elevernas och elevrådets

önskemål) till vår stora glädje, även i år begärt att få uppleva denna trivseldag.

Trosa GK välkomnar härmed Hedebyskolan till denna Golfdag den 1/6, med c:a

110 elever ur årskurserna 7 och 8.

Bertil Lemke med funktionärer organiserar och leder en ”prova-på” träning på

4 stationer. Hälften av eleverna kommer på förmiddagen mellan kl. 9 och 11,

andra hälften på eftermiddagen mellan kl. 13 och 15. Eleverna transporteras

mellan skolan och klubben med buss från Åkerbergs Trafik.

Klubben bjuder på ”Fika” på alla elever och lunch till medhjälpare (heldag).

Idrottslärare och övriga lärare deltar i träningen/medhjälpare, en del

medlemmar

är tillfrågade som funktionärer, men vi behöver fler som kan ställa

upp och stötta denna verksamhet.

 

Du som är förälder eller bekant till någon

elev, kom gärna ut och hjälp till. Det handlar om ett led i klubbens framtida

utveckling, så kontakta Bertil Lemke, John Kenttä eller Dan Brunell på kansliet

om du har tid och möjlighet. De elitjuniorer som kan, deltar som medhjälpare.

Ni medlemmar som hade för avsikt att utnyttja träningsanläggningarna på ovan

nämnda tid, respektera att de flesta områdena är upptagna.

Ett stort Tack på förhand

Hjärtligt välkomna!


Skriven av:
Trosa GK
Datum:
2017-05-19 08:58

GKplus


Som fullvärdig seniormedlem i Trosa GK spelar du fritt på ytterligare 8 banor runt Stockholm


GKplus

Medlemshörna

Golf-ID:
-
Lösenord: